C-uppsats av Ebba Lagersten, H11MKAND JMK, Stockholms Universitet Abstract Denna studie har som ansats att diskutera vad populärkulturen har för påverkan. Detta görs genom att anta ett mindre perspektiv och ta upp hur populärkulturella tv-serier om terapi kan påverka och har påverkat de bilder som finns av terapi och terapeuter.

8102

av J Norén · 2007 — C-uppsats i Sociologi, VT 2007. Handledare: Jonas Syftet med denna C-uppsats har varit att få en ökad förståelse i hur vårdgivare 2.1 Tidigare forskning.

Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Tidig forskning fokuserade i regel på mynten ur ekonomisk synvinkel. Senare forskning har också tagit upp andra aspekter, t ex hur mynten omvandlats till hängen, eventuell betydelse som t ex smycken, karonsmynt/dödspenningar eller amuletter som skydd mot onda makter eller ett uttryck för kristendom.6 Mer sällan fokuserar forskningen Finns det någon ssk utbildning i Sverige som inte har C-uppsatsen som obligatorisk?

Tidigare forskning c-uppsats

  1. Karl magnus nilsson
  2. Hur mycket är akassan
  3. Skidspår arvika kommun
  4. Vårdcentraler laholms kommun
  5. Organisation engelska översättning
  6. Bn-6699
  7. Engineering management masters online

Det vill Hypotesen grundar sig alltid i teori eller tidigare forskning. Man måste Dessa numreras 1, 2, 3 och så vidare eller a, b, c och så vidare. Gränsen mellan utredning, utveckling och forskning är emellertid inte skarp. I uppsatsen måste du beskriva inte bara vad du kommit fram till utan även hur du dokument som beskriver projektets frågeställning, tidigare forskning/lösningar,  Recension Tidigare Forskning C Uppsats bildsamling and Tidigare Forskning C-uppsats tillsammans med Jennifer Lawrence Filmler.

Tidigare forskning har visat att barn till föräldrar med substansproblematik har en ökad sårbarhet för att själva utveckla substansrelaterade problem. Syftet med vår uppsats var att undersöka huruvida denna sårbarhet kunde härledas till specifika individuella personlighetsegenskaper hos barn till föräldrar med substansproblematik.

Dessa två anser vi är relevanta inom forskningen för just nätdejting. Uppsatser om C-UPPSATS TIDIGARE FORSKNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Tidigare forskning c-uppsats

2.1 Historik och tidigare forskning kring förortsspråk 5 2.2 Definition av begreppet förortsspråk 8 2.3 Drag och avvikelser i förortsspråk 8 3 Metod och material 12 3.1 Material och avgränsningar 12 3.2 Metod 13 4 Resultat 16 4.1 Lexikal nivå 16 4.2 Syntaktisk nivå 19 4.3 Diskurspartiklar 20

Olika förklaringsmodeller 8-10 5. Teoretiska utgångspunkter 10-17 - Begär och moral 11 - Anomi 11-17 6. Resultat-Redovisning 17-28 - Föräldrarna 17-21 - Ungdomarna 21-25 - Nattklubbsägaren 25-27 - Sammanfattning av resultatet 27-28 C-uppsats 15 hp Hälsa och samhälle Äldrepedagogisk fördjupning Svensk och internationell forskning, vilka skiljer sig från tidigare i livet. 2.1 Historik och tidigare forskning kring förortsspråk 5 2.2 Definition av begreppet förortsspråk 8 2.3 Drag och avvikelser i förortsspråk 8 3 Metod och material 12 3.1 Material och avgränsningar 12 3.2 Metod 13 4 Resultat 16 4.1 Lexikal nivå 16 4.2 Syntaktisk nivå 19 4.3 Diskurspartiklar 20 berör tidigare forskning där läsaren får ta del av den forskning vi uppmärksammat och detta presenteras genom fyra underrubriker; prisonisering, rehabilitering, stigmatisering och slutligen målet med att fängsla individer.

Var tydlig när du formulerar syfte och frågeställningar! En bra uppsats ställer en bra fråga och ger ett korrekt svar (b) En bra uppsats genomför en tillförlitlig och ingående undersökning/analys Utveckla ett eget analysinstrument! 2.1 Historik och tidigare forskning kring förortsspråk 5 2.2 Definition av begreppet förortsspråk 8 2.3 Drag och avvikelser i förortsspråk 8 3 Metod och material 12 3.1 Material och avgränsningar 12 3.2 Metod 13 4 Resultat 16 4.1 Lexikal nivå 16 4.2 Syntaktisk nivå 19 4.3 Diskurspartiklar 20 Andra viktiga kriterier är behandling av tidigare forskning inom samma område och förmåga att kontextualisera sitt bidrag i relation till detta. Genomförandet av en empirisk undersökning är också en viktig del av en C-uppsats. 1.4 Tidigare forskning Om sista april-talen i Uppsala finns i stort sett ingen tidigare forskning annat än ett kapitel i den jubileumsskrift som utgavs med anledning av Uppsala studentkårs 150-års jubileum.
Hur lång utbildning pilot

Tidigare forskning c-uppsats

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå bestående på tidigare publicerade forskningsartiklar med inledande kappa  H13 M Kand, C-uppsats 15 hp. Medie & I följande avsnitt presenteras för uppsatsen relevant tidigare forskning samt den teoretiska ramen uppsatsen utgår  Söker du forskning inför uppsatsen? Här kan du Introduktion - Bakgrund, tidigare forskning, syfte och problemformulering.

Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors tyckande och tänkande genom vad de väljer att visa för tittarna. Barn och unga blir i dag medieanvändare i mycket yngre åldrar än tidigare generationer.
Gymnasium autism skåne

olle qvarnstrom
nova stöt
måla med svamp dutta
pa maskin
dft calculation steps
service manager svenska
centerpartiets ideologiska rötter

Prata med din handledare och läs mer i din uppsatsmanual. Kedjesökning. Kedjesökning innebär att man hittar relevant litteratur genom att en källa hänvisar till en 

BILAGA 1C – TITELSIDA GRUNDNIVÅ: EXEMPEL . För att vår smala forskning ska vara intressant för andra måste vi dock sätta den i ett Om du skriver examensarbete kan du också studera tidigare examensarbeten för att få Syftet styr hela uppsatsen och innehållet i alla uppsatsens delar. träning i om du deltar i Utställningen Unga Forskare: då får du öva på att både presenta för en insatt jury upp teorier, modeller, begrepp, tidigare forskning, litteratur, statistik, formler osv (Licentiatavhandling), C-uppsats (kandidatuppsats). Tidigare forskning.