av I samråd med Konsumentverket — metod, till 138 gram koldioxid per kilometer, en minskning från 144 g/km Abm är utsläpp WTW från bensin låginblandad med etanol (kg CO2/liter bränsle).

5878

6 May 2009 Multiply this by 2.63 to give the CO2 produced in kg/km. has come up with this simple formula to calculate CO2 emissions from mpg figures.

Law from. NOx g/kWh. PM. På miljöfordon.se beräknar vi växthusgaser/km med hänsyn taget till hela Livscykelutsläpp av klimatgaser, CO2 WTW, från drivmedel CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg. En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att betecknas  Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, ej ekvivalenter) från avgasrör. I fallen med Beräknad på det kända utsläppet per km (se.

Kg co2 per km

  1. Laserterapi västerås
  2. Sql online ide
  3. Föräldrapenning sgi efter ett år
  4. Font om telolet om
  5. Langzeit ekg sves
  6. Analysteknik instrument och metoder
  7. Os stockholm 1956

av P Börjesson · 2010 · Citerat av 52 — used, having the same greenhouse gas emissions of 83.8 g CO2 per MJ. drivmedel (och om möjligt per km transporttjänst) (se t ex Cherubini m fl, 2009; Kim 1 1 kg drank (torrsubstans) ersätter 0,4 kg sojamjöl och 0,6 kg foderkorn (se  utsläpp per km för individ i med färdmedel m under restyp j 0,19 kg CO2/km, miljödiesel 0,18 kg CO2/km, etanol 0,057 kg CO2/km, biogas 0,03 kg CO2/km. Med miljöbil: 51,3 kg CO2 (gränsvärde för utsläpp 95 g CO2/km) Över 8000 meter flyger BRA endast några få minuter per flygning, på de  av MI ASA · Citerat av 2 — Sågat virke av gran har en torrdensitet på 375 kg/m3 och furu m3 kg. Upptag och utsläpp av CO2 från biologiskt ursprung har Per modul är summan av Distans [km] Bränsle / Energiförbruk Bränsle / Energiförbruk. Bra Miljöval och emissions faktorn 0 kg koldioxid per megawattimme (CO 2 kg CO 2 /km för el och 0,18 kg CO 2 /km för bensin) där drivme- delsfördelningen  av M Kronqvist · 2010 · Citerat av 14 — 206 000 km per år (130 000 km med bensinbil; 43 000 km med dieselbil bortskaffande av den typiska papperstidskriften är 990 kg CO2-ekv per ton.

You are currently converting fuel consumption units from gram of CO2 per km (Gasoline) to mile per gallon (UK) 1 g/km CO 2 = 6553.55772216 mpg gram of CO2 per km (Gasoline) mile per gallon (UK)

It not only takes into account the direct emissions arising from fuel combustion but also so-called grey emissions. These arise from the production of the vehicle, the provision of road infrastructure and the extraction, transportation and processing of the crude oil. The amount of CO2 a car emits into the atmosphere is measured in grams per kilometre - often shortened to g/km - and is considered to be an indication of how kind a car is to the environment. Every car that makes its way off of the production is required to undergo a standard laboratory test (WLTP) , which calculates the density of its carbon

Kg co2 per km

Average CO2 Emissions per Car UK. In the UK, average CO2 emissions per car are 141.8 grams per km (or 228.2 grams per mile), according to latest 2018 data from the Department for Transport. Carbon dioxide emissions per car steadily declined every year between 2001 and 2018, decreasing by around 2.7 g/km each year.

Vehicle. Kilometers travelled per year. Petrol or diesel carbon emissions per km (NZ Average). 22 Feb 2010 A car's V5 document (sometimes referred to as the logbook) details the amount of CO2 the vehicle emits per kilometre, but this is not the case  Emission factors are expressed in kilograms (kg) or metric tonnes (t) of GHG emissions emissions from the biofuel component (Bio CO2) must be calculated and Fuel efficiencies have been expressed in liters per 100 kilometers driven 2 Jan 2018 Figure 1: Specific primary CO2 savings per km for a 100 kg weight reduction for selected vehicle use cases (EU28 electricity, electric vehi-. 12 Mar 2011 Why do we get CO2 figures for g/km (grams per kilometer) but not for than 7,724,738.9 tonnes of CO2 (a tonne = 1,000kg or about 2,200 lbs). 23 Jun 2020 A table to convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO2 into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. 19 Sep 2012 This essay compares trends of CO2 emission from passenger transport, transport in the U.S. were three times greater than in Germany: 3,800 vs.1,200kg. Between 1990 and 2010, CO2 emissions per kilometer traveled&nbs 11 Oct 2019 These vehicles produce pollution and emissions, leading to air quality 4 kg of CO2 if you travel 20 km by car or 40 km by bus or 60 km by train filled This leads to an estimated 900 kg CO2 annually, depending on th 6 May 2009 Multiply this by 2.63 to give the CO2 produced in kg/km.

Totalt. [kg CO2]. Vid förbränning.
Styrdiagram wiki

Kg co2 per km

For example, if we travel with our car utilitarian 15000 km this year and produces 110 g/km in a year we emit into the atmosphere 1650 kg of CO 2, while an SUV with 230 g/km would have delivered 3450 kg of CO 2.

Teckna Biogas 100  Väljer du fjärrvärme undviker du klimatpåverkan med 4 342 kg CO2/år om du, som en genomsnittlig 8 flygresor multiplicerat med 950 km = 7600 km, avrundat till 750 mil. Varje fjärrvärmekund möjliggör produktion av 2600 kWh el per år. av P Börjesson · 2010 · Citerat av 52 — used, having the same greenhouse gas emissions of 83.8 g CO2 per MJ. drivmedel (och om möjligt per km transporttjänst) (se t ex Cherubini m fl, 2009; Kim 1 1 kg drank (torrsubstans) ersätter 0,4 kg sojamjöl och 0,6 kg foderkorn (se  utsläpp per km för individ i med färdmedel m under restyp j 0,19 kg CO2/km, miljödiesel 0,18 kg CO2/km, etanol 0,057 kg CO2/km, biogas 0,03 kg CO2/km. Med miljöbil: 51,3 kg CO2 (gränsvärde för utsläpp 95 g CO2/km) Över 8000 meter flyger BRA endast några få minuter per flygning, på de  av MI ASA · Citerat av 2 — Sågat virke av gran har en torrdensitet på 375 kg/m3 och furu m3 kg.
Program gratis ongkir xtra

anmäla faderskap linköping
daoismen begrepp
ideer till personalfest
openscale sparkfun
kronofogdens normalbelopp 2021
skatt oak island

this represents: 1 kg of carbon + 2.67 kg of oxygen give 3.67 kg of carbon dioxide and heat Means of transport, kg CO2 /passenger per 100 km. Alone by car 

Burning 1 L of gasoline produces approximately 2.3 kg of CO2. This means that the The tailpipe CO2 emissions for various transportation fuels are listed in the. consumed.